MINU VANAVANAISA JAAN ROOTSI LAPSEPÕLVEAASTAD JA TEGEVUS METSAVENNANA

Arhiiv


MINU VANAVANAISA JAAN ROOTSI LAPSEPÕLVEAASTAD JA TEGEVUS METSAVENNANA

Karel Kuus
VÕRU KREUTZWALDI KOOL Klass: 8 Juhendaja: Helle Ruusmaa

Eesti Vabariik tähistab peagi oma 100 aasta juubelit. Sünnipäeva puhul ei saa me rääkida vaid ühest tähtsast päevast, tegemist on pika perioodiga, mis meid omariikluseni on viinud. Antud periood hõlmab mitmeid tähtsaid sündmusi, nt omariikluse väljakuulutamine 1918. aastal, Vabadussõja sündmused ja okupatsioonid. Siia kuulub ka metsavendade võitlus, mida peeti Eesti iseseisvuse eest tegelikult täiesti lootusetus olukorras.

Valisin uurimistöö teemaks metsavendluse oma vanavanaisa metsavend Jaan Rootsi salga tegevuse näitel. Antud teema valikul sai määravaks ka asjaolu, et 2017. aastal möödus vanavanaisa Jaan Rootsi sünnist 90 aastat ja mind huvitas tema elu metsavennana.

Eelolevast tulenevalt on antud uurimistöö eesmärgiks anda ülevaade minu vanavanaisa Jaan Rootsi kui metsavenna tegevusest Eesti iseseisvuse nimel. Selle eesmärgi saavutamiseks pidin ma end kõigepealt antud ajastuga kurssi viima. Selleks lugesin läbi palju raamatuid metsavendluse perioodist, otsisin infot internetist ning külastasin Võru Keskraamatukogu. Et saada terviklikku ülevaadet uuritavast ajastust, külastasin ma ka erinevaid muuseume: Võrumaa Muuseumi, Okupatsioonide Muuseumi Tallinnas ning Eesti Sõjamuuseumi Viimsis. Täiendava informatsiooni saamiseks külastasin oma sugulasi Võrus, Pärnus ja Tartus ning tegin nendega intervjuusid. Sõitsin läbi kohad, mis olid seotud vanavanaisa Jaan Rootsiga – tema sünnikoht Võrumaal Lasva vallas Otsa külas, Pikakannu kool, Taevaskoja punker, lahingukoht Ristipalos. Kõikidest nendest kohtadest tegin ka pilte.

Kahjuks on säilinud minu vanaisal ja ka teistel lähisugulastel väga vähe pilte Jaan Rootsist. Põhjus seisneb selles, et selliseid pilte ei juletud alles hoida ja need hävitati.

Käesolev töö on jagatud kuueks peatükiks, millest mõned jagunevad omakorda veel alapeatükkideks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Jaan Rootsi lapsepõlveaastatest ja  õpingutest Pikakannu koolis ja Võru Keskkoolis. Teises peatükis kirjeldatakse Jaan Rootsi tegevust vastupanugruppide „Skautlus“ ja „Põhjala Noored“ juhina. Kolmas peatükk räägib tema tegemistest Viljandis ja Tallinnas. Neljas peatükk annab ülevaate metsavendlusest: esiteks metsavendluse olemusest üldiselt ning seejärel metsavendade tegevusest Jaan Rootsi salga näitel Taevaskojas. Viiendas peatükis räägitakse Jaan Rootsi kohtumisest tema elu armastuse Pärja Jõgevaga. Kuues peatükk annab ülevaate Jaan Rootsi elust metsas, retkedel käimistest ning tema viimasest lahingust Ristipalos.