Arhiiv


IMPROTEATER EESTIS

Marie Olli
HUGO TREFFNERI GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Monika Piirimäe Uurimistöö pälvis Eesti Draamateatri ja Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli korraldatud teatriuurimuste võistlusel peapreemia

Improteater on uudne teatrikunsti žanr, milles näitlejad mõtlevad kogu etenduse sisu välja kohapeal, st improviseerides. Uurimistöö eesmärgiks oli kajastada improteatri arengulugu maailmas ning uurida, kuidas jõudis improteater Eestisse ja milline on selle roll tänapäeval. Töö esimene pool põhineb eesti- ja ingliskeelsetel kirjalikel allikatel. See kirjeldab kaasaegse improteatri kui žanri teket ning koondab teabe selle leviku kohta Eestis, andes lühiülevaate ka praegu tegutsevatest truppidest ja nende tegevussuundadest. Uurimistöö teine pool analüüsib töö autori poolt viie Eesti impronäitlejaga läbi viidud intervjuusid, kahel improteatrifestivalil tehtud publikuküsitlusi ning töö autori enda kogemusi improkoolitustel osalemisest. Uurimistöö selgitab improteatri vormi eripärasid ning kuidas mõjutab improteater vaatajaid, näitlejaid, harrastajaid ning Eesti ühiskonda üleüldiselt. Improteatri muudab eriliseks vahetus, uudsus ning interaktiivsus: etenduse sisu mõeldakse välja kohapeal ning inspiratsiooni küsitakse vaatajatelt. Seetõttu on iga etendus unikaalne ning aitab oma põnevuse ning ettearvamatusega vaatajatel argirutiinist põgeneda. Improteater arendab näitlejate loovust, spontaansust ning meeskonnatööd, mistõttu on see populaarne ka harrastajate seas. Kuigi improteater on Eestis veel üsna uus nähtus, võib senise publikuhuvi ja žanri mitmekesisuse põhjal loota, et järgnevate aastate jooksul muutub see veelgi populaarsemaks, mitmekesistades meie teatrimaastikku.