TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SILMANÄGEMINE JA SILMADEGA SEOTUD HARJUMUSED

Arhiiv


TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SILMANÄGEMINE JA SILMADEGA SEOTUD HARJUMUSED

DAGMAR SALK
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Merike Hein

Silmanägemist mõjutavad erinevad aspektid. Võib oletada, et tänapäeva inimesed ei ole kõigist neist teadlikud ja seega ei hoita enda silmi. Nüüd ohustab silmanägemist ka tehnoloogia, näiteks on suur oht silmade tervisele nutiseadmetest kiirgav sinivalgus. Sellest teadmisest saadi inspiratsiooni küsimustiku koostamiseks, et analüüsida, kas õpilased teavad, millised tegevused silmi kahjustavad ja kas nende silmanägemine võib halveneda teadmatusest tekkinud harjumuste pärast.

Uurimistöö eesmärk on pöörata tähelepanu Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste silmanägemisele ja analüüsida nende harjumusi, mis mõjutavad silmanägemist. Lisaks uurida spetsialistidelt, kuidas nutiseadmed inimese silma mõjutavad ja milliseid ohte on veel olemas silmanägemisele.

Töö koosneb viiest peatükist, millest esimeses kirjeldatakse silma ehitust ja tööpõhimõtet ning silma anatoomilisi häireid, nimetatakse nägemise kahjustumise põhjused. Teises selgitatakse silmanägemise parandamise viise. Kolmandas tutvustatakse nägemise korrigeerimiseks vajalikke prilliläätsi. Neljandas osas kirjeldatakse ja analüüsitakse spetsialistide arvamusi ja soovitusi silmanägemise kohta. Viiendas analüüsitakse Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste seas korraldatud uuringu vastuseid, tehakse järeldused ja kokkuvõte.

Töö tugineb raamatutel ja internetiallikatel, mis kirjeldavad silmaehitust ja selle tööpõhimõtet, nägemise kahjustumise põhjuseid ning nägemise parandamiseks või korrigeerimiseks vajalikke tegevusi. Erilist abi andsid Helmut Goerschi „Handbook of Ophthalmic Optics“ ja Eesti Nägemistervisekeskuse kodulehekülg.