Arhiiv


ELU POSTURAALSE ORTOSTAATILISE TAHHÜKARDIA SÜNDROOMIGA

KELLY KURS
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 12 Juhendaja: Annika Rego

Posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom (POTS) on vähetuntud, kuid mitte harvaesinev sündroom. POTSi korral sageneb südamelöökide arv lamavast asendist püstisesse asendisse tõusmisel märgatavalt ning see mõjutab oluliselt inimese enesetunnet ja igapäevaelu. Selle sündroomi kohta pole palju infot, kuid on teada, et POTS mõjutab vähemalt ühte teismelist sajast enne, kui nad jõuavad täisealiseks saada. Töö autor valis just selle teema huvist meditsiini vastu ning ka isikliku seose tõttu. Uurimistöö eesmärk on uurida POTSi seda põdevate inimeste seas, selle geneetilist soodumust ja patsientide elu pärast diagnoosi.

Töö peamised teoreetilised lähtekohad on ingliskeelsed veebiallikad ja POTSi põdevate inimeste kirjutatud artiklid, kuna eestikeelseid raamatud sündroomist ei ole ning ingliskeelsed on töö koostajale kättesaamatud. Veebiallikateks on interneti leheküljed, mis tutvustavad POTSi erinevaid külgi: sümptomeid ja nende leevendamist, diagnoosimist ja tekkimise põhjuseid jne. Teaduslike materjalide vähesuse tõttu on olulised ka selle häire all kannatavate inimeste kogemused ning seetõttu on allikateks mõned oma kogemusi jagavate patsientide artiklid.

Töö annab ülevaate POTSist, selle avaldumise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Esimeses peatükis tehakse kokkuvõte POTSi olemusest, tekkepõhjustest, kirjeldatakse geneetilise soodumuse olemasolu ning erinevaid avaldumise ja diagnoosimise viise. Seejärel räägitakse, milline on elu POTSiga, kuidas muutub olukord aja jooksul ning kuidas elukvaliteeti parandada. Sellele järgneb praktiline osa, milles täidab ligikaudu 100 POTSi põdevat inimest internetipõhise küsimustiku, mis keskendub geneetilise soodumuse ja enesetunde parandamise võimalustele. Tulemusi analüüsitakse, nende põhjal tehakse järeldused ning uurimistöö ingliskeelne kokkuvõte lisatakse rahvusvahelistesse POTSi tugigruppidesse.