Arhiiv


PARKSEPA KESKKOOLI PARGIS KASVAVAD OKASPUUD

LIISBET KEPP
PARKSEPA KESKKOOL Klass: 8 Juhendaja: Kirsten Veelmaa

Praktilise töö eesmärk oli määrata Parksepa Keskkooli park-aias kasvavate okaspuude liigid. Teemat valides lähtusin juhendaja ja klassijuhataja soovitustest ning ka oma isiklikest huvidest looduse vastu. Valitud teema tundus esialgu meeletult raske ja keeruline, sest okaspuudest teadsin enne ainult kuuske, kadakat, elupuud ja mändi, kuid mida aeg edasi, seda lihtsamaks kõik muutus. Sain teada, et on olemas veel jugapuu, ebatsuuga ja palju erinevaid okaspuu liike, millest on ka töös juttu. Minu jaoks kõige huvitavam oli ebatsuuga, ta jäi mulle kõige eredamalt meelde, eriti oma ebatavaliste käbide poolest.

Materjaliks oli Võru vallas paikneva Parksepa Keskkooli ümbritsev park-aed. Park-aia on rajanud mitu põlvkonda ja see sisaldab häid näidiseid erinevatest okaspuudest. Okaspuu liikide määramisest leidub teaduslikku kirjandust Eestis väga vähe. Põhiliselt kogusin andmed liikide määramise kohta Eino Laasi raamatutest „Okaspuud“ ja „Dendroloogia“. Tähtsat, olulist ja arutlevat infot okaspuude kohta andis minu juhendaja Kirsten Veelmaa, kes oli aastal 2007–2013 kooli aednik ja Virve Rüütli, kes oli samuti kooli aednik aastatel 1994–2007. Töös on pildimaterjali nii internetist kui ka enda ja juhendaja Kirsten Veelmaa erakogust.

Loovtöö eesmärk oli eelkõige uurida Parksepa Keskkoolis kasvavaid okaspuid, määrata nende liigid ja jätta jälg kooli ajalukku, samuti avardada silmaringi loodusest ja saada teadmisi okaspuudest.

Minu valitud teemat ei ole kunagi uuritud loovtöö ega ka uurimustöö raames, minu teema oli ainulaadne. Kooli park-aiast on ülestähendamisi väga vähe.

Okaspuud on taimed, mis annavad aiale kauni välimuse kogu aasta vältel. Nendega saab kujundada peenraalasid, kasvatada soolotaimena (puu mida tahetakse rohkem esile tõsta) või kasutada piirdehekkidena. Suurem osa okaspuudest on igihaljad, kuid on ka erandeid.