Arhiiv


NÕUDEPESUVAHENDI FAIRY MÕJU KERATINOTSÜÜTIDELE

KERT RAUDNÕMM
VÕRU KREUTZWALDI KOOL Klass: 8 Juhendajad: Ana Rebane, Kadri Paulus

Ühed peamised inimese nahakoes olevatest rakkudest on keratinotsüüdid. Keratinotsüüdid tagavad organismile esmase kaitse väliste keskkonnamõjude, sealhulgas patogeenide (kaldkirjas terminite seletused on esitatud peatükis „Kasutatud terminid“), allergeenide ja organismile ohtlike keemiliste ühendite eest. Keratinotsüüdid moodustavad naha kõige välisema kihi, epidermise, mis kaitseb kogu organismi  (Vikipeedia).

Kui patogeenid või muud kahjustavad ained hakkavad epidermise  ülemistesse kihtidesse sisenema, saavad keratinotsüüdid reageerida, tekitades põletikuvastaseid vahendajaid, eriti kemokiine. Kemokiinid on valgud, mis talitlevad leukotsüütide liikumist juhtivate kemotaktiliste mõjuritena. Nad meelitavad leukotsüüte sellesse kohta organismis, kus toimub patogeeni või kahjustava aine sissetung (TEA entsüklopeedia, 2013, lk 229). Siinse uurimuse eesmärk oli saada vastus uurimusküsimusele, kuidas nõudepesuvahend avaldab mõju naharakkudele. Püstitasime hüpoteesi, et mida suurem on nõudepesuvahendi Fairy kontsentratsioon lahuses, seda rohkem tekib rakkudes stressiga seotud geeni IL-8 toodetavat põletikku vahendavat valku (Vikipeedia). Selleks uurisime mikroskoopia abil Fairy mõju keratinotsüütidele, mis kasvasid kas mitmekihilises (3D) kultuuris või ühekihilises (2D) kultuuris. Lisaks mõõtsime Fairy mõju 3D keratinotsüütide kultuuri elektrilisele takistusele ja põletikku vahendava valgu IL-8 mRNAekspressioonile, kasutades qPCR analüüsi (Oxford Reference).