Arhiiv


SA PÄRNU HAIGLA TÖÖTAJATE AKTIIVSUS VEREDOONORITENA

RAVE-LY RISTMÄGI
PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM Klass: G2 Juhendaja: Eve Popp

Veri on eluskude, mida ei ole võimalik kunstlikult valmistada. Seetõttu on väga oluline doonoriverd koguda, konserveerida ja säilitada. Doonorlus on Eestis vabatahtlik tegevus. Kui inimesel on sisemine motivatsioon ja ta vastab meditsiinilistele tingimustele, saab ta verd loovutada.

Valisin veredoonorluse uurimistöö teemaks seepärast, et mul on huvi meditsiini ja bioloogia vastu. Soovisin teada saada, mis ajendab inimesi doonorlusega tegelema. Minu ema on mitteaktiivne doonor ja madala hemoglobiinitaseme tõttu ei saa tema verd annetada. Seepärast tekkis küsimus, kui paljud inimesed verd sarnastel põhjustel annetada ei saa.

Alustasin uurimistööd Pärnu Haigla veretalituse külastamisega, et koguda infot ja mõelda välja töö eesmärk. Seal tekkis mõte uurida Pärnu Haigla töötajate aktiivsust veredoonoritena. Minule teadaolevalt ei ole varem haigla töötajaid doonorlusega seoses uuritud.

Töö hüpoteesiks seadsin: SA Pärnu Haigla veredoonoritest töötajate protsent on suurem kui Eesti keskmine doonorite protsent.

Uurimistöö koosneb kahest osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade verest ja veredoonorlusest. Empiirilises osas esitatakse uuringu käigus saadud tulemused, arutletakse nende üle ja tehakse vastavad järeldused.