Arhiiv


RAADIORUUM 105-AASTASES ELVA KOOLIS

GRETE-LYSETTE UUK, KRISTER TOOM
ELVA GÜMNAASIUM Klass: 8 Juhendaja: Evelin Toom

Meie tegime loovtöö Elva Gümnaasiumi raadioruumi ajaloo uurimisest ja selle isikupärastamisest. Tahtsime teada saada, kes olid enne meid tegutsenud nii meie kooli Tartu maantee 3 kui ka Puiestee tänav 2 õppehoone raadioruumis.

Selleks seadsime oma tööle eesmärgid:

  • saada varasemate raadioruumi kasutajate kontaktid Elva Gümnaasiumi ajaloo õpetaja Tiit Ustavilt;
  • koostada intervjuud vilistlastega;
  • sisustada raadioruum tänapäevasemalt:
    • õmmelda diivanikate,
    • valmistada nurgariiulid.

Töö koosneb sissejuhatusest, töö teoreetilisest ja praktilisest osast, kokkuvõttest, lisadest, 30 fotost, ehituse etappide kirjeldusest (diivanikatte õmblemise ning nurgariiulite valmimise kirjeldused) ja intervjuude analüüsist. Renoveerimisidee autor on Grete-Lysette ja ehitustöö tegime koos. Grete-Lysette õmbles diivanile katte ja Krister valmistas nurgariiulid. Intervjuu küsimused koostas ja saatis intervjueeritavatele laiali Krister. Samuti tegi Krister intervjuude vastustest lühianalüüsi. Töö kirjutasime kokku koos Google Drive’i keskkonnas. Ettekandmisel rääkisime tehtud töödest ning ehitusetappidest kordamööda. Intervjuu küsimused koostasime Google Drive’i keskkonnas Google’i vormides (vt lisa 1–2) ja saatsime need e-posti teel Elva Gümnaasiumi vilistlastele.