Arhiiv


Akadeemiake II/2021 (43)

Tere, Akadeemiakese sõber!

Selle sügise numbris on meil seitse väga toredat ja eripalgelist tööd.

Esiteks, kui tunned huvi keskonnareostuste likviteerimise kohta siis tasub sul lugeda Henri Pihelgas  tööd turba kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt. Keskkonnareostus on tänapäeval suur probleem ja selle likvideerimiseks veekogudelt peab leidma uusi tõhusamaid lahendusi, milleks võib olla turba kasutamine erinevate filtritena.

Jõgevamaa gümnaasiumi õpilane Annabel Maksimov on kirjutanud enda töö liikumisaktiivsusest, une- ja ekraaniaja vahelistest seostest ning nende seosest eluga rahuloluga. Võimalik on lugeda, kuidas tihe öösiti arvutis või nutiseadmes olemine mõjutab meid.

Valgusteraapia headest ja halbadest kogemustest kirjutasid Kaidi Jamnes ja  Maarja-Marleen Rullinkoff. Uurimistöös on võimalik lugeda valgusteraapia ajaloost, mõjust ja kasulikkusest ning samuti selgitasid õpilased katse abil välja, kas ja kuidas valgusteraapia toimib.

Kiviõli I keskkooli gümnaasiumiõpilaste enesekohased hinnangud iseenda vaimse seisundi kohta ja esilekerkinud probleemide analüüs on kirjutanud 11. klassi õpilane Johanna Maria Härm. Noorte vaimse tervise halvenemine on üha kasvav probleem, mida aasta edasi, seda suuremaks kasvab noorukite hulk, kes vaevlevad mingisugust laadi vaimse tervise probleemi käes ning depressiooni ilminguid on juba täheldatud ka lasteaialastel

Ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste iseloomustamisest on enda töö kirjutanud Eliis Grigor. Tegemist on seeneriiki kuuluva pärmiga, mis on looduses oluline suhkrute lagundaja ja metaboliseerija.

Inimesed ajaloo keerdkäikudes on kirjutanud Ingrid Alla, kes uuris Andres Luige  suguvõsa lugu. Teda huvitas, kes on tema sugulased ning kes need inimesed olid ja kuidas mõjutas nende elukäiku aeg, mil nad sündisid.

Keda huvitavad subkultuurid, sellel on võimalus lugeda: Narva subkultuuride käsitlemine mõnede rahvamajas tegutsevate rahvuskultuuriseltside näitel, mille kirjutas Nelli Gorkova. Tema töö räägib Narva Rahvamajast ning selle katuse all töötavatest erinevatest rahvuskultuuride seltsidest.

Head lugemist ja uurimist!

Hanna Laius