PALUPERA GLOBELASTE JA NASA SATELLIITIDE FIKSEERITUD PILVISUSE VÕRDLUS

Arhiiv


PALUPERA GLOBELASTE JA NASA SATELLIITIDE FIKSEERITUD PILVISUSE VÕRDLUS

MARITE-MARIELLE TREIAL, TERLE TAMM
PALUPERA PÕHIKOOL
Klass: 8
Juhendaja: Arvet Silk

Uurimistöös „Palupera globelaste ja NASA satelliitide fikseeritud pilvisuse võrdlus“ võrdleme meie mõõdetud ja NASA satelliitide fikseeritud andmeid pilvisuse kohta Palupera GLOBE atmosfääri mõõtmiskohas.

Meie mõõtmiskoht on koolimaja kõrval pargis. Kool asub Elva vallas Lõuna-Eestis. Õppetöö toimub vanas mõisahoones, milles on sajanditevanune hõng ja nüüdisaegne õpikeskkond. GLOBE programmis osaleb kool juba 10 aastat.

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) on ülemaailmne alg- ja põhikooli ning gümnaasiumi õpilastele suunatud haridus- ja teadusprogramm, mis annab võimaluse osaleda andmete kogumises ja analüüsis, panustada teadusesse ning mõista Maad kui süsteemi ja keskkonda paremini. Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal.

Meie oleme programmi GLOBE liikmed alates 2016. aasta sügisest. Oleme teinud atmosfäärimõõtmisi ja edastanud andmeid GLOBE andmebaasi, lisaks oleme tutvustanud GLOBE programmi ja atmosfäärivaatluste tegemist nii noorematele koolikaaslastele kui ka külalistele.

Kui saime tagasisidet NASA Langley Uurimiskeskuselt, tekkiski idee võrrelda globelaste taeva pilvedega kaetavuse andmeid NASA satelliitide fikseeritud andmetega perioodil august 2017 kuni august 2018.

Hüpotees: inimsilma ja satelliidi sensorite fikseeritud andmed langevad kokku vähemalt poole ehk 50% ulatuses.