PEDAGOOGIDE VASTU SUUNATUD KOOLIKIUSAMINE PÕLVA JA ÜLENURME GÜMNAASIUMIS

Arhiiv


PEDAGOOGIDE VASTU SUUNATUD KOOLIKIUSAMINE PÕLVA JA ÜLENURME GÜMNAASIUMIS

GERDA TORIM, LAURA HIPPONEN
ÜLENURME GÜMNAASIUM
Klass: 12
Juhendaja: Tõnis Märtson

Haridusasutused on inimestevaheliste suhete pingestumisele eriti vastuvõtlik keskkond, kuna seal viibib kohustuslikus korras koos palju erinevaid inimesi. Nii õpetajad kui ka õpilased viibivad koolimajas ja osalevad õppeprotsessis, samuti jagatakse paljuski ühist küberruumi. Kohustused kipuvad sageli tekitama vastasseisu, mis koolielus leiab väljenduse koolikiusamises. Kiusamine hõlmab väga erinevat käitumist, mistõttu teadlased pole seniajani suutnud anda kiusamisele ühtset, universaalset definitsiooni. Siiski on jõutud ühisele arusaamale, millised tunnused kiusamise puhul esinevad. Kiusamine on agressiivse ja negatiivse käitumise vorm, mis seisneb oma tegevuse või käitumisega kellelegi sihilikult ebameeldivuste (füüsilise valu või ebamugavuse, vaimse alaväärsustunde, hirmu jne) tekitamises. Kiusamisele on iseloomulik korduvus ning ebavõrdne võimusuhe.