Arhiiv


Rudolf Piho elulugu

Lauri Kasak
VÕRU KREUTZWALDI GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Arthur Ruusmaa (Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi Peavarahoidja) Töö saavutas vabariiklikul kodu-uurimistööde konkursil raamatupreemia

Selle uurimistöö pühendan Rudolf Piho mälestusele – mehele, kes oli kauaaegne Võru linnaarst ja Võru haigla peaarst.

Valisin Rudolf Piho eluloo oma uurimistöö teemaks, sest ta on minu kodulinna üks kuulsamaid mehi ja üks kuulsamaid arste ning varem polnud temast keegi uurimistööd teinud. Teemavalikule aitas kaasa ka see, et Rudolf Piho oli minu vanavanaonu.

Uurimistööd alustasin 2011. aasta suvel, kui pöördusin sugulaste poole, et saada Rudolf Piho kohta fotosid, dokumente ja informatsiooni. Samuti otsisin internetist igasugust materjali, mis aitaks uurimistöö valmimisele kaasa. Palju abi oli Juhan Ennulo raamatust „Kirurg meenutab“, kust sain ülevaate toonaste arstide töödest ja tegemistest ja Rudolf Pihost kui Võru linnaarstist. Samuti oli seal kirjutatud Rudolf Pihoga juhtunud naljakatest juhtumitest ja seikadest.

Palju abi sain ka Võrumaa muuseumist, mille kogudes oli mitmeid dokumente, fotosid ja esemeid, mis kajastasid Rudolf Piho tegevust arstina.

Eesti Ajaloo Arhiivist sain materjale, mis kajastasid Rudolf Piho haridusteed ja tema õpinguid Tartu ülikoolis.

Töö põhieesmärk oli võimalikult palju teada saada kodukandi ühest kuulsamast mehest, keda võrulased teavad kui kauaaegset linnaarsti ja Võru uue haiglahoone rajajat.

Uurimistöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis annan ülevaate Rudolf Piho eluloost, teises peatükis käsitlen Rudolf Piho perekonda, kolmandas peatükis vaatlen Rudolf Piho tööd arstina ja neljandas peatükis saab lugeda naljakatest juhtumistest ja seikadest doktor Piho elus.

Vaatamata raskustele oli töö tegemine meeldiv, sest sain teada palju huvitavat Rudolf Piho kohta, kellest uurimistöö algul ei teadnud ma peaaegu mitte midagi. Samuti sain palju uut ja huvitavat teada oma suguvõsa kohta.

Tänan kõiki, kes aitasid selle töö valmimisele kaasa, eriti suur tänu töö juhendajale Arthur Ruusmaale, kelle abita poleks ma käesolevat uurimistööd valmis saanud.

Tänan kõiki oma sugulasi, eriti Kaja ja Toomas Kasakut, Kairit Teesaart, Vilmos Szötsi ja paljusid intervjueeritavaid, kes leidsid aega minu küsimustele vastamiseks ja kõiki, kes minu uurimistöö valmimisele kuidagi kaasa aitasid.

Artikli täisversiooni leiad siit:
Rudolf Piho elulugu I
Rudolf Piho elulugu II