18.09.2011

Tsitaatsõnad ajakirjas Cosmopolitan ja ajalehes Äripäev

18.09.2011

Hinnanguline sõnavara noortekeeles

18.09.2011

Laenverbide morfoloogia eesti keeles