18.09.2011

Tehiskeskkonna taimestiku ühised jooned