18.09.2011

Rändkarbi (dreissena polymorpha) bioloogiast ja uuringutest Saaremaal ning Lääne-Eesti mandriosas 2007. aastal

18.09.2011

Ööliblikate söödaeelistused Põhja-Muhu kadastikus

18.09.2011

Lõuna-urvalind Sõrves bioloogia

18.09.2011

Tehiskeskkonna taimestiku ühised jooned