19.09.2011

1941. aasta juuniküüditamine Eesti NSV-s

19.09.2011

Pedja jõe hüdrokeemilised näitajad Jõgeva ümbruses

19.09.2011

Katlakivi tekke vähendamine magnetpalli abil

19.09.2011

Haljala gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate hüüdnimed

19.09.2011

President Toomas Hendrik Ilvese kirjatalgud “Mida mina saan teha eesti heaks?”. Gümnaasiumiosa võidutööd

19.09.2011

President Toomas Hendrik Ilvese kirjatalgud “Mida mina saan teha eesti heaks?”. Põhikooliosa võidutööd

18.09.2011

INGLISE KEELE OSKUS TALLINNA KESKLINNA TEENINDAJATE SEAS

SISSEJUHATUS Võõrkeelte oskus on tänapäeval väga tähtis. Paljud töökohad eeldavad teiste keelte oskust, kuna enam ei töötata väikestes kohaliku tähtsusega firmades, vaid suurem osa äriasju aetakse  ülemaailmses mastaabis. Kui inimesel puudub võõrkeele oskus, siis võib töötamine ja töökoha saaminegi väga raskeks minna. Siinkohal oleks sobiv tsiteerida Euroopa Ühenduste Komisjoni teatist, mis annab hästi edasi selle, miks võõrkeeled niivõrd tähtsad on: ,,Mitmekeelsus on Euroopa Liidu edukaks toimimiseks äärmiselt vajalik. Kodanike keeleoskuse suurendamine on väga oluline ka Euroopa poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, arvestades eelkõige suurenevat ülemaailmset konkurentsi ning vajadust kasutada paremini ära Euroopa võimalusi jätkusuutliku kasvu saavutamiseks ning uute ja paremate töökohtade loomiseks.’”[1] […]
18.09.2011

Toitlustusasutuste nimed Lääne-Virumaal